ØRBÆKGÅRD OMRÅDE 6

 

 

Velkommen til hjemmesiden for Grundejerforeningen for Ørbækgård område 6.

Formålet med hjemmesiden er at give beboerne i område 6 mulighed for at hente relevante referater og andre dokumenter af fælles interesse. Yderligere giver hjemmesiden ejendomsmæglere og andre interessenter muligheden for at hente de dokumenter som måtte være relevante for dem.

 

Send mail til bestyrelsen for område 6: mail@omraade6.dk

 

Liste over beboeres mail og mobilnumre. Send en mail på mail@omraade6.dk, hvis du ønsker at komme på listen.

Liste over ejere

 

Mød os også på Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: http://index_files/facebook_pic.jpg. Tilmeld dig gruppen "Ørbækgård"

 

Fejlmelding af gadebelysning hos DONG Energy

 

Hørsholm Kommunens "Giv os et tip på kort" (Alt der vedrører kommunen fx stier)

 

Nyheder:

8. februar 2017: Bestyrelsesmødereferat

24. august 2016: Diverse bestyrelsesmødereferater, datoer for bestyrelsesmøder

5. juli 2016: Generalforsamlingsreferat

10. juni 2015: Bestyrelsesmødereferat

8. juni 2015: Generalforsamlingsreferat og –beretning samt dato for sommerfest

3. maj 2015: Bestyrelsesmødereferat

15. april 2015: Bestyrelsesmødereferat

 

Forventet aktivitets- og mødeplan 2016-2017:

11. maj 2016, kl. 19:30:                              Generalforsamling 2016, Trommen, Karoline Mathilde salen

20. august 2016, kl. 15:00                     Sommerfest, invitation

17. august 2016                    Bestyrelsesmøde

26. oktober 2016                  Bestyrelsesmøde

8. februar 2017                     Bestyrelsesmøde

5. april 2017                         Bestyrelsesmøde

 

Kontingentinformation:

 

Kontingentet udgør pt. årligt kr. 4.000,- pr. husstand. Kontingentet forfalder til betaling halvårligt (kr. 2.000,-) den 1/3 og 1/9.

Grundejerforeningens kontonummer i Jyske Bank er: 6610-2660049.

På generalforsamlingen 2016 blev følgende vedtaget:

Boligejere, som først indbetaler deres kontingent efter 2. rykker, der udsendes 1 måned efter ratens forfald, pålægges et rykkergebyr på 25% af det oprindeligt opkrævede beløb. Er det seneste opkrævede beløb ikke betalt 2 måneder efter den oprindelige rates forfald, sendes sagen til inkasso, idet boligejeren pålægges alle omkostninger ved sagens gennemførelse.

 

CVR-nr.: 36092904

Budgetter og regnskaber:

Ældre dokumenter

Regnskab 2012 Regnskab 2012.pdf Regnskab 2012 bilag.pdf Regnskab og budget oversigt.pdf

 

Årsberetninger og referater:

Ældre dokumenter

Generalforsamling 2014

Indkaldelse og dagsorden for generalforsamling 2014.pdf, GF 2014 regnskab.pdf og GF 2014 bilag til regnskab.pdf

Referat, regnskab og beretning

Generalforsamling 2015

Revideret (5/5) indkaldelse og dagsorden, Bilag, Indkaldelse og dagsorden og Referat

Generalforsamling 2016

Indkaldelse og dagsorden, regnskab og budget, Område 10 årsrapport, Beretning og Referat

 

Bestyrelsesreferater:

Ældre dokumenter

Referat fra bestyrelsesmøde 4. juni 2014

Referat fra bestyrelsesmøde 17. november 2014

Referat fra bestyrelsesmøde 26. januar 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 13. april 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 18.november 2015

Referat fra bestyrelsesmøde 11. april 2016

Referat fra bestyrelsesmøde 8. juni 2016

Referat fra bestyrelsesmøde 17. august 2016

Referat fra bestyrelsesmøde 2. november 2016

Referat fra bestyrelsesmøde 8. februar 2017

 

Nyhedsbreve:

Ældre dokumenter

Nyhedsbrev januar 2013.pdf

Tilmelding til årlig kontrol af tagventilator

Vedtægter og andre dokumenter:

Vedtægter for område 6 Vedtaegter 2009.pdf

Nybolig grundejerforeningsforespørgsel

Rabataftale med Sadolin Farve i Kongevejscentret Rabataftale 2012 Oerbaekgaards Alle.pdf

Fælles regler for Ørbækgård området Faelles regler for Oerbaekgaard.pdf

Lokalplan 74 Mariehøj - Ørbækgård Boligområde Lokalplan 74.pdf

Brev fra kommunen omkring lokalplan 74

Anbefaling vedrørende farve og materialevalg Udvendigt farve- og materialevalg vejledning 040812.pdf

Nyttig information til grundejere.pdf

Vigtig parkeringsanvisning til gæster

Deklaration vedr. spildevand- regnvands- og vandledninger

Liste over kendte fejl og vedligeholdsråd

Dokument omkring udskiftning af tage

Skiltning / parkering:

Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Description: Ophold.jpg